ยอดเงินปันผล
Posted: คมสัน พันชน Date: 2015-12-02 11:24:28
   
  ยอดเงินปันผลที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกกับยอดที่โอนให้ทางบัญชีธนาคาร หายไป10บาท 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-02 15:51:28
 
 
  ยอดเงินปันผลที่ถูกหักไป 10 บาท คือค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ Smart ฺBanking ของ TMB ซึ่ง สอ.นย.ใช้บริการอยู่ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย รายการละ 10 บาท ผ่านการโอนเข้าทุกธนาคาร ทุกสาขา สมาชิกอาจมีข้อสงสัยว่า TMB ฟรีค่าธรรมเนียมไม่ใช่หรือ ใช่ครับ แต่เป็นเฉพาะกรณีทำธุรกรรมส่วนบุคคลที่หน้าเคาน์เตอร์ เมื่อ WalK in เข้าไป และกรณีที่มีข้อตกลงกับส่วนราชการในเรื่องการโอนเงินเดือน แต่กรณี สอ.นย. ธนาคารถือว่าเป็นการทำธุรกรรมเชิงธุรกิจ จึงไม่ได้สิทธินั้น สำหรับเหตุผลที่ สอ.นย.เลือกใช้บริการนี้ก็เนื่องจากปัจจุบัน สมาชิกอยู่ในหลายพื้นที่และใช้บัญชีเงินฝากรับโอนเงินปันผลหลากหลายธนาคาร หากเป็นกรณีโอนต่างสาขา หรือต่างธนาคารค่าธรรมเนียมจะแพงกว่านี้ จึงต้องเลือกใช้ระบบนี้แทน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-02 16:18:30
 
 
  เรื่องนี้ก็ได้เคยเรียนอธิบายไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา สมาชิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่กระทู้ลำดับที่ 205 กับ 224 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ