การกู้เงิน
Posted: ประทีป ช่อลำเจียก Date: 2015-11-23 14:33:55
   
  ผมมีบ้านพร้อมท่ีดิน 90 ตรางวา เป็นกรรมสิทธิ์ ต้องการกู้เงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อมาต่อเติมและซ่อมแซมบ้าน ขอทราบว่าผมจะต้องกู้เงินแบบใหนที่ สอ.นย.สามารถให้กู้ได้ซึ่งผมได้เกษียนอายุราชการ ปัจจุบันผมอายุ 62 ปี กรุณาชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-25 08:27:49
 
 
  กู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันครับ ผ่อนได้ถึงอายุ 65 แต่หากกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันกู้ได้ไม่จำกัดอายุ แต่ไม่เกิน 180 งวด โดยหุ้นค้ำได้ไม่เกินร้อยละ 90 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ