เงินเดือน
Posted: วิชัย บำรุงศักดิ์ Date: 2015-11-18 09:01:54
   
  เงินเดือนในหน้าข้อมูลระบบแก้ไขด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-18 10:03:42
 
 
  ข้อมูลเงินได้รายเดือนที่เป็นปัจจุบันของสมาชิก สอ.นย. ไม่มีข้อมูล ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกจต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ