?
Posted: เกียรติศักดิ์ แสงสวัสดิ์ Date: 2015-11-10 10:49:35
   
  ขออนุญาติสอบถามครับ คนกู้หนีขาดส่งสองงวดหลักประกันบกพร่องกลับมาส่งปกติหนึ่งงวด สหกรณ์อนุมัติให้ กู้ฉุกเฉินได้ แต่คนค้ำประกันผู้ที่กู้ไม่สามารถ กู้ฉุกเฉินได้ เพราะหลักประกันบกพร่อง ตกลงคนกู้ที่หนีแต่สามารถกู้ ฉ.ได้ กับคนค้ำผู้ที่หนีแต่ไม่สามรถกู้ ฉ ได้ เพราะอะไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-10 11:45:32
 
 
  ข้อมูลที่ได้มาน้อยมากครับ แต่จะเรียนหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิ์การกู้ให้ทราบดังนี้ กรณีกู้ ฉ.จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติ และ คือต้องไม่มีหลักประกันบกพร่อง กรณีที่ท่านอ้างถึงผู้กู้ไม่ได้หลักประกันบกพร่อง (คนค้ำที่ว่าจะหนีได้กลับมารับราชการตามปกติแล้ว) ส่วนกรณีของท่าน (ใช้คนค้ำคนเดียวกัน) ก็เช่นกันการแก้ไขเรื่องหลักประกันที่บกพร่อง ต้องให้ท่านมาติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขข้อมูล) แล้วท่านก็สามารถกู็ยืมได้ตามปกติครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-10 12:42:13
 
 
  ตอนนนี้ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลของท่านเป็นปกติแล้วครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ