นโยบายกู้สามัญ
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2015-11-02 06:35:06
   
  นโยบายไม่ให้กู้สามัญโป๊ะธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนหรือยัง 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-02 07:17:22
 
 
  ยังครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2015-11-03 20:49:55
 
 
  เฉพาะธนาคารกรุงไทยหรือว่าทุกธนาคารครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-04 13:27:15
 
 
  ทุกธนาคารครับ เว้นการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์เพื่อนำไปชำระหนี้และไถ่ถอนบ้านที่จำนองไว้เพื่อนำมาจำนองกับ สอ.นย.แทน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2015-11-30 16:36:34
 
 
  ขออนุญาตสอบถามอีกน่ะครับสมาชิกจะเออรี่โดยได้รับบำนาญจะขอถามน่ะครับ 1.ยังจะสามารถเป็นสมาชิกได้อยู่ไหมคือไม่ลาออกจากสมาชิก 2.ยังจะสามารถค้ำได้อยู่ไหม 3.ยังจะสามารถกู้ได้อยู่ไหม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-01 08:38:14
 
 
  ตอบครับ 1.เป็นสมาชิกต่อไปได้ครับ และได้รับสิทธิเหมือนปกติ 2.กู้ได้ตามปกติ แต่ผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี 3.ค้ำประกันได้ถึงอายุ 65 แ(แต่ในช่วงที่จะเออลี่นี้ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ ทร.กำหนดก่อน) เมื่อเออลี่ไปแล้ว และได้รับเงินบำนาญแล้วก็จะมีสิทธิค้ำประกันได้ตามปกติ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2015-12-10 07:57:52
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2015-12-14 18:10:44
 
 
  ตอนนี้กู้สามัญกี่เดือนถึงได้ครับนับจากวันส่งเรื่องกู้ และตัดเข้าเป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็น ยอดเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องทำประกัน และยอดเท่าไหร่ถึงจะตัดเข้าเป็นหุ้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ