กู้ฉุกเฉิน
Posted: สัญญา คงชาตรี Date: 2015-10-27 08:57:22
   
  ขออนุญาตสอบถามครับ ผมได้กู้ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 19 ต.ค.58 ตอนรับเงิน จนท.แจ้งว่าหักค่าที่กู้เก่าเป็นจำนวนประมาณ 15,000 บาท แต่ผมได้เข้ามาดูในระบบของ สอ.นย. ในรายการตัด เดือน ต.ค. ส่งตัดเงินฉุกเฉินงวดที่5 เหลือเงินต้นเป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท ทำไมยอดไม่ตรงกันครับ หรือผมเข้าใจผิดครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-27 13:39:23
 
 
  รายการที่ปรากฎในระบบข้อมูลสมาชิก เป็นรายการที่โปรแกรมจะทำการคำนวณล่วงหน้าตามยอดเงินเรียกเก็บ (เงินที่ส่งหัก) ของเดือน ต.ค.58 ซึ่งเป็นงวดที่ 5 ซึ่งตามสัญญาเดิมท่านกู้ไปเป็นเงิน 25,000 บาท รายการส่งหักเฉพาะเงินต้นเดือนละ 2,084 บาท รายการส่งหักนี้ได้ส่งไปตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.58 ก่อนที่ท่านจะมาขอกู้รีไปแนนซ์ จึงไม่สามารถแก้ไขได้ หากรายการส่งหักเป็นไปตามปกติคือท่านไม่ได้มาขอกู้รีไฟแนนซ์ สิ้่นเดือน ต.ค.58 นี้ เงินต้นของเงินกู้ตามสัญญานี้จะเหลือ 13,395 บาท แต่เนื่องจากท่านได้มากู้รีไฟแนนซ์ เมื่อ 19 ต.ค.58 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท จนท.จึงได้ทำการหักหนี้เดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 15,536 บาท (เงินต้น 15,479 บาท รวมกับดอกเบี้ย 18 วัน เป็นเงิน 57 บาท (ดอกเบี้ยนี้คิดเป็นรายวันตั้งแต่ 1 - 18 ต.ค.58) โดยในวันที่ท่านกู้ใหม่ใน 19 ต.ค.58 ท่านได้รับเงินไปทั้งสิ้น 14,464 บาท สำหรับเงินกู้ใหม่นี้ สอ.นย.จะเริ่มส่งหักในเดือน พ.ย.58 เป็นต้นไป ส่วนเงินที่ส่งหักตามสัญญาเดิมในสิ้นเดือน ต.ค.ก็จะเป็นเงินส่งหักเกิน (เนื่องจากหนี้เดิมได้ชำระหมดแล้วจากการนำเงินในสัญญาใหม่ไปหักออก) เงินที่ส่งหักเกินนี้ เมื่อ สอ.นย. ได้รับเงินจาก กง.ทร.แล้ว ก็จะนำมาหักเงินต้นของสัญญาใหม่ พร้อมดอกเบี้ยที่เริ่มคิดตั้งแต่ 19 ต.ค. ถึง 31 ต.ค. ครับ กรณีที่ท่านยังมีข้อสงสัยให้มาติดต่อสอบถาม จนท.ได้ตลอดเวลาครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สัญญา คงชาตรี  2015-10-27 14:02:02
 
 
  เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :จิรัฏฐ์ อาจเดช  2015-12-03 10:14:15
 
 
  ขออนุญาตสอบถามครับเรื่องการกู้เพื่อการเคหะทำไมมีตั้งแต่สัตหีบถึงแค่จว.จันทบุรีคนอยู่ตราดก็มีนะครับอยากใช้สวัสดิการเหมือนกันครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับจว.ตราด


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ