ขอสอบถามครับ
Posted: ทนงศักดิ์ บุญนาค Date: 2015-10-21 22:32:54
   
  เมื่อยื่นกู้สามัญเรียบร้อยแล้วบริษัทประกันชีวิติจะปฏิเสธการเอาประกันของผู้กู้ในกรณีใดบ้างครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-22 19:06:37
 
 
  ในเบื้องต้น บริษัทจะดูที่การแถลงสุขภาพในคำขอเอาประกันครับ หากไม่มีอะไรที่จะเข้าข่ายโรคร้ายแรงหรือโรคต้องห้าม บริษัทก็จะอนุมัติคำขอครับ แต่หากท่านแถลงสุขภาพโดยปกปิดข้อเท็จจริง หลังจากอนุมัติไปแล้วหากสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบ 1 ปี บริษัทก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล หากพบว่าเป็นโรคต้องห้ามมาก่อน แต่ไม่ได้แถลงไว้ บริษัทก็มีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์ และปฏิเสธการจ่ายเงินได้


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ