ปันผล-เฉลี่ยคืน
Posted: เฉลิมพล ญาณประดับ Date: 2015-10-09 18:33:51
   
  ขอถามว่า เงินปันผล และ เฉลี่ยคืนปี 2558 คิดอัตราเท่าไหร่ครับ



 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-09 19:42:34
 
 
  การพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้จัดทำอัตราการจ่ายเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้กำหนดประชุมในวันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ หลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สอ.นย.ก็จะจ่ายให้สมาชิกในต้นเดือน ธ.ค.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2015-10-10 08:36:34
 
 
  คนถามเขาอยากรู้ว่าคณะกรรมการบริหารจะเสนอยังไงเท่าไรเพราะที่ประชุมมักจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอถ้าบอกไม่ได้ก็แล้วไปเท่านั้นก็สอ.นย.เขียนไว้"..ไม่รู้มาถาม..."


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-10 09:33:11
 
 
  หลังจากปิดบัญชี ๓๐ ก.ย. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะจัดทำงบดุล เมื่อจัดทำงบดุลเสร็จจะทราบว่ามีกำไรเท่าไหร่ แล้วเสนองบดุลที่จัดทำเสร็จแล้วให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อน หลังจากนั้นก็จะเป็นตั้งประมาณการรายรับ รายจ่ายของปีต่อไป และพิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิโดยคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ (ชุดย่อย) ซึ่งจะประชุมใน ๑๔ ต.ค.นี้ เมื่อคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณพิจารณาเสร็จก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการ (ชุดใหญ่) พิจารณาอีกครั้งตอนสิ้นเดือน ต.ค. ซึ่งคณะกรรมการชุดใหญ่อาจมีการปรับแก้ เมื่อผ่านชุดใหญ่แล้วจึงจะทราบว่าจะตั้งและเสนอให้ให้ที่ประชุมใหญ่อนุม้ติอย่างไร ฝ่ายจัดการจึงไม่สามารถคาดการได้ว่าปีนี้จะตั้งการจ่ายปันผล และเฉลี่ยคืนเท่าไหร่ครับ แต่ที่สามารถแจ้งให้ทราบได้คือเมื่อปีที่ผ่านมา ปันผลจ่าย ๗.๑๐ เฉลี่ยคืน ๑๒.๕๐ หากให้คาดเดาก็คิดว่าคงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จึงขอเรียนว่าข้อมูลบางอย่างหากยังไม่มีข้อยุติฝ่ายจัดการก็ไม่สามารถนำมาบอกกล่าวโดยที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สาคร บังเกิด  2015-10-18 13:38:02
 
 
  เดือนตุลาคมมีการจ่ายเงินกู้สามัญกี่ครั้งครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-19 09:53:20
 
 
  2 ครั้งครับ ครั้งที่ 1 เมื่อ 13 ต.ค. และครั้งที่ 2 จะจ่ายใน 22 ต.ค. ส่วนลำดับคิวในการจ่ายสามารถเข้าไปดูได้ที่เฟสบุ๊ค "สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด" ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :วัฒนา คาพิจารณ์  2015-10-28 10:52:03
 
 
  ขออนุญาตเรียนถามครับ ผมได้เปิดดูข้อมูลส่วนตัว คิดว่าจะลองคำนวณ ปันผล - เฉลี่ยคืน ว่าจะประมาณเท่าไหร่สำหรับปี 58 แต่ปรากฎว่า เข้าไปแล้ว ในช่องดอกเบี้ยสะสม จนท.สอ.นย. ได้ลบไปแล้ว เลยไม่ทราบว่าเท่าไหร่ ทำมัยถึงออกข้อมูลออกไปเร็วจัง ขอทราบเหตุผลครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-28 12:54:30
 
 
  ช่องดอกเบี้ยสะสมคิดถึงวันสิ้นปี งป.คือ 30 ก.ย. เมื่อครบกำหนดระบบจึงทำการลบข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับปี งป.ปัจจุบันคือ ปี 59 ซึ่งข้อมูลจะเริ่มปรากฏใน สิ้นเดือน ต.ค.58 ครับ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดอกเบี้ยสะสมได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้คำนวณเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด แต่หากสมาชิกยังมีข้อสงสัยก็สามารถมาติดต่อเพื่อขอดูข้อมูลได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ