การถอนเงินฝากออมทรัพย์
Posted: ชำนาญ นิยมสมาน Date: 2015-09-19 22:48:30
   
  ในกรณีที่ไม่สามารถไปถอนเงินฝากได้ด้วยตนเอง และต้องการให้ผู้อื่นไปถอนเงินฝากแทนจะได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-09-20 15:17:14
 
 
  ได้ครับ เขียนใบถอนเงิน แล้วระบุเรื่องการมอบฉันทะในช่องตามแบบฟอร์มใบถอนเงิน มอบบัตรสมาชิก สมุดคู่ฝาก ส่วนผู้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวมาด้วยครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชำนาญ นิยมสมาน  2015-09-20 22:53:24
 
 
  ขอบคุณครับ ถ้ามี ATM ก็จะสะดวกมากเลยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ