การนำหน้าชื่อผู้รับผลประโยชน์ของบุตรผิดครับ
Posted: ลือชัย สิมากรณ์ Date: 2015-09-14 12:00:21
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-09-15 08:27:06
 
 
  คำนำหน้าชื่อผู้รับประโยชน์ผิดอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จนท.กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือสถานะเปลี่ยนไป หรือยศเปลี่ยนไปในภายหลังเป็นต้น แต่เรื่องนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะกระทบถึงสิทธิของผู้รับประโยชน์ดังกล่าว หากสมาชิกระบบุชื่อ นามสกุล และความเกี่ยวพันของผู้รับประโยชน์ชัดเจน และข้อมูลที่ปรากฎในหนังสือถูกต้องครบถ้วน ผู้รับประโยชน์ก็ยังคงมีสิทธิ แม้คำนำหน้าชื่อจะไม่ถูกต้อง อีกประเด็นหนึ่งคือ เมื่อมีเหตุที่จะต้องมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากข้อมูลที่ปรากฎในฐานข้อมูลของระบบกับเอกสารไม่ตรงกันหรือไม่ก็ตาม การจ่ายเงินจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สอ.นย. จะยึดถือตามหนังสือที่สมาชิกเขียนไว้ และมอบให้ สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ลือชัย สิมากรณ์  2015-09-21 09:17:57
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :จรงค์  รัตณี  2015-09-30 20:56:40
 
 
  ขออนุญาติชี้แจงครับ ผม พ.จ.อ.จรงค์ รัตณี รหัส 05832 ขอชี้แจงผู้รับผลประโยชน์ ชื่อ ศิรินทร์ รัตณี ซึ่งเป็นบิดาที่เสียชีวิตแล้วครับ แต่ใน พินัยกรรมระบุว่า ศิรินทร์ รัตณี เป็นคู่สมรส ครับครับขอแก้ เป็นนางสุปราณี ทรัตณี ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :จรงค์  รัตณี  2015-09-30 20:59:19
 
 
  เป็น นางสุปราณี รัตณี ครับแก้ไขความคิดเห็นที่ 3 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-10-01 07:11:58
 
 
  ข้อมูลที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนั้น เนื่องจากรณีนี้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์คือ ศิรินทร์ รัตณี ได้เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นขอให้สมาชิกเขียนหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ โดยระบุชื่อนางสุปราณี รัตณี เพื่อให้มีผลตามกฎหมาย ไม่สามารถแจ้งทางนี้ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ