การส่งเงินทุนเรือนหุ้น
Posted: ธานิน อุ่นเรือนงาม Date: 2015-08-30 09:49:22
   
  สอบถาม การส่งเงินเรือนหุ้น เนื่องจากลาออกจากราชการก่อกำหนด ในห้วงระยะเวลา 3-4 เดือนโดยประมาณจะยังไม่ได้รับเงินเดือน จะขอหยุดชำระก่อน ได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-30 19:27:57
 
 
  การขอผ่อนผันการส่งเงินค่าหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป กรณีของท่านขอให้สอบถาม จนท.ทะเบียนหุ้น Tel : 038-308309 ภายใน โทร.61047-8 ต่อ 41- 45


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ธานิน อุ่นเรือนงาม  2015-08-31 08:06:51
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ