กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ ?
Posted: วิโรจน์ อินฉาย Date: 2015-08-29 06:08:08
   
  ๑. เดือนกันยายน ๕๘ นี้ ยังเปิดรับการยื่นกู้ซื้อคอมฯ ไหมครับ ? ๒. ใช้ทุนเรือนหุ้น ของตนเอง ค้ำประกันได้ ใช่หรือไม่ ? ๓. ใช้เวลาอนุมัตินานไหมครับ ? 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-29 08:25:40
 
 
  กู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เปิดตลอดเวลาครับ ส่วนการใช้หุ้นค้ำประกันแทนบุคคล จะทำได้เมื่อหนี้สินทั้งหมดทุกสัญญา (สัญญาใหม่ และสัญญาที่มีอยู่เดิม) ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้น หากเกินท่านสามารถใช้บุคคลค้ำประกันแทนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ