การเพิ่มหุ้นสหกรณ์ครับ
Posted: ภาณุพงษ์  กลั่นทรัพย์ Date: 2015-08-27 20:41:27
   
  ตอนที่ผมรับเงินเดือน 9000 ผมเล่นหุ้นได้แค่ 300 แต่ปัจจุบันนี้ ผมรับเงินเดือนที่ 12000 ผมสามารถ ขอเพิ่มหุ้นได้อีกไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-28 06:57:55
 
 
  สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้สูงสุด 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน กรณีของท่านสามารถถือหุ้นรายเดือนได้สูงสุด เดือนละ 3,000 บาท โดยเขียนคำร้องขอเพิ่มหุ้น พร้อมแนบสำเนาสลิปเงินเดือนครับ แบบฟอร์มขอเพิ่มหุ้นสามารถโหลดจากหน้าเว็บไซต์ สอ.นย. ในหน้าดาวน์โหลด กรอกรายละเอียด แนบใบจ่ายเงินเดือนส่งมาทางไปรษณีย์ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ