ขอสอบถาม
Posted: สมภพ ชีพเมืองแมน Date: 2015-08-25 13:24:44
   
  กรณีผู้กู้เกษียณอายุราชการแต่ยังกู้สามัญจนถึงอายุ 65 ผู้ค้ำยังไม่เกษียนแต่เข้าโครงการเออรี่ ออกพร้อมกันแต่รับบำนาญในกรณีนี้ผู้ค้ำสามารถเออรี่ได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-26 07:14:53
 
 
  กรณuที่ท่านสอบถาม ผู้ค้ำจะต้องให้ผู้กู้เปลี่ยนคนค้ำใหม่ ท่านจึงจะเออลี่ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ