การขอกู้สามัญซ้ำ
Posted: วิษณุ แย้มกลิ่น Date: 2015-08-11 04:12:17
   
  การรีเงินกู้สามัญ ต้องผ่อนชำระไปกี่งวด ถึงจะทำการรีได้ใหม่ -หลักฐานที่ใช้ -คนค้ำต้องเป็นคนเดิมหรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-11 10:28:31
 
 
  ผ่อนชำระครบ 18 งวด กู้ใหม่ได้ ส่วนคนค้ำจะใช้คนเดิม หรือคนใหม่แล้วแต่ผู้กู้จะตกลงกับผู้ค้ำ สัญญากู้ใหม่จะเป็นการยกเลิกสัญญาเดิมโดยการนำเงินส่วนหนึ่งไปหักชำระหนี้ตามสัญญาเดิมครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ