สมุดออมทรัพย์ สอ.นย.สูญหาย ต้องการขอใหม่
Posted: สัญชัย ชำนาญจิตต์ Date: 2015-08-09 12:03:34
   
  ขอทราบขั้นตอน ติดต่อขอทำสมุดออมทรัพย์ สอ.นย.ใหม่ ต้องเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-11 10:26:12
 
 
  สมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย ต้องไปแจ้งความและนำมาประกอบในการขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ