คนกู้หนี
Posted: เกียรติศักดิ์ แสงสวัสดิ์ Date: 2015-08-08 11:03:48
   
  ขออนุญาตสอบถามครับ สมมติ กรณี นาย ก กู้เงินกับ สอ.นย.เป็นจำนวนเงิน 1400000 หลังจากหักทุนเรือนหุ้นเบ็ดเสร็จเหลือ 1200000 แล้วนาย ก หนีราชการ โดยมี นาย พ กับ นาย จ ค้ำประกัน 1.นาย พ กับ นาย จ ต้องรับภาระหนี้เท่าไหร่ 2.หากนาย จ หนีอีกคน ภาระหนี้ของนาย ก จะเป็นอย่างไร 3.ผู้ค้ำประกันสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ขออนุญาตรบกวนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-11 10:24:45
 
 
  นาย พ.กับ นาย จ.ต้องรับภาระหนี้ของ นาย ก.ร่วมกันครับ และหากนาย จ. หนีอีกคน ภาระหนี้ทั้งหมดก็จะตกอยู่กับ นาย พ.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เกียรติศักดิ์ แสงสวัสดิ์  2015-08-14 09:04:09
 
 
  ขออนุญาตอีกนิดครับ ถ้านาย พ หนีอีกคน ภาระหนี้จะเป็นอย่างไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-14 16:31:00
 
 
  เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ สหกรณ์ต้องติดตามหนี้สินที่ค้างชำระ ตามกฎหมายเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน หรือ เฉพาะคนใดคนหนึ่งก็ได้ เมื่อศาลสั่งให้ชำระหนี้ สอ.นย.ก็มีสิทธิบังคับคดีเอากับทรัพย์สินจากลูกหนี้ที่ศาลสั่งให้ชำระหนี้ได้ (ผู้กู้ + ผู้ค้ำประกัน หรือเฉพาะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันทั้งหมด หรือผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่ง)


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ