การตรวจสอบหนี้สิน
Posted: ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์ Date: 2015-08-05 09:38:04
   
  ถ้าโอนย้ายไปเทศบาล แต่เราไม่ลาออกจากสมาชิกได้หรือไม่ คือ เราจ่ายหนี้สินของเราหมดแล้ว แต่ยังค้ำ 3 คนอยู่ และจ่ายค่าหุ้นมา 140 งวด ประมาณ แสนกว่าบาท แต่จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน อยากเก็บหุ้นไว้เป็นมรดก ทำได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-05 11:55:03
 
 
  กรณีสมาชิกโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น เช่นโอนย้ายไปเทศบาล สามารถเป็นสมาชิก สอ.นย.ต่อไปได้ และสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปได้ โดยการแจ้งหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือโอนค่าหุ้นรายเดือนมาชำระเอง สำหรับการกู้เงินนั้นท่านสามารถกู้ได้ตามหลักเกณฑ์คือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น แต่ปัญหาใหญ่คือ ทร.ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการ ทร.ที่จะลาออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการที่หน่วยงานอื่นนอก ทร. จะต้องไม่มีภาระค้ำประกัน จึงจะอนุมัติให้โอนย้ายหรือลาออกได้ กรณีของท่านสมาชิก แม้ท่านจะไม่มีหนี้สินเงินกู้ แต่มีภาระค้ำประกันอยู่ 3 ราย ดังนั้นท่านจะต้องดำเนินการให้ผู้กู้ที่ท่านค้ำประกันหาคนค้ำประกันใหม่ มาทำสัญญากับ สอ.นย. ให้เรียบร้อยก่อน แล้วนำหนังสือรับรองหนี้สิน และภาระค้ำประกันที่ออกให้โดย สอ.นย.ไปแนบกับคำขอโอนย้ายจึงจะโอนย้ายได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุรินท์ ศักดิ์สม  2015-08-05 13:07:14
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :นรังสรรค์ ศรแดง  2019-02-01 08:49:48
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย : อุทิศ หมุดผา  2020-07-24 15:11:01
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย : อุทิศ หมุดผา  2020-07-24 15:11:31
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ดำรงรัก สังข์ศิลป์ชัย  2021-10-21 17:28:27
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ