การรับรองสลิป
Posted: วันชัย ไชยวรรณ Date: 2015-08-04 00:09:57
   
  ช่องที่ลงรายละเอียดว่า รับรองครั้งที่... ตรงนี้ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนครับในกรณีที่ผมปริ๊นสลิป3ใบให้ นกง.รับรองสลิป ใบที่1ลง รับรองครั้งที่1 ใบที่2ลง รับรองครั้งที่2และใบที่3ตามลำดับส่วนตรงนี้คือความเข้าใจของผมและการเงินที่ผมสังกัดอยู่ แต่ความเป็นจริงใบที่1ใบเดียวเท่านั้นที่ใช้กู้ได้ ส่วนใบอื่นๆใช้กู้ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีการลงรายละเอียดที่ชัดเจนครับ ทำให้ต้องนำเอกสารกลับไปแก้ที่การเงินหน่วย ซึ่งข่อนข้างเสียเวลาพอสมควร ผมพยายามอธิบายให้ จนท.ท่านหนึ่งฟังว่าแบบฟรอม์มันคลุมเคลือไม่ชัดเจนครับ แต่ได้คำตอบกลับมาว่า "สมาชิกและการเงินหน่วยร้อยละ99.99เข้าใจในการรับรองสลิป" ซึ่งมันไม่จริงเลยพอช่วงบ่ายผมกลับมาก็มีสมาชิกท่านอื่นที่สับสนในแบบฟรอม์รับรองสลิป เหมือนเช่นผม รบกวนทาง สอ.นย.ช่วยให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการรับรองสลิปเผื่อสมาชิกบางท่านเดินทางมาไกลและต้องเจอเหตุไม่คาดฝันในกรณีที่กล่าวมานะครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-08-04 11:47:31
 
 
  การกำหนดรูปแบบการรับรองสลิปเงินเดือน สอ.นย. ดำเนินการตามแนวทางที่ กง.ทร.กำหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ การระบุวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ให้ชัดเจน กับการกำหนดหมายเลขคุม เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการนำไปใช้ วัตถุประสงค์หลักคือป้องกันการก่อหนี้สินเกินจากหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนด คือกำลังพล ทร.จะต้องมีหนี้สินไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ส่วนการที่ สอ.นย. กำหนดแนวทางการรับรองขึ้นมา ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำคำรับรองให้เป็นไปตามที่ กง.ทร.กำหนด และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่า กง.หน่วย และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สอ.นย. สามารถตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ในส่วนของการรับรองนั้น การกำหนดครั้งที่...... จะสอดคล้องกับการที่ กง.หน่วยจะต้องจัดทำบัญชีคุม กรณีที่ท่านยกตัวอย่าง สมมุติมีการรับรองครั้งที่ 4 แล้ว สมาชิกนำไปกู้เงินกับธนาคาร หมายเลขครั้งที่ 4 ก็จะเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบกลับไปที่ กง.หน่วยครับว่า สมาชิกได้นำสลิปเงินเดือนไปทำอะไรบ้าง แต่ถ้าหาก กง.หน่วยมีมาตรการที่ควบคุมที่ดีอยู่แล้ว เช่นรับรองสลิปสำหรับการนำไปกู้เงินเพียงครั้งเดียวภายใน 1 เดือน อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือบางหน่วยไม่ได้กำหนดแนวทางการรับรองสลิปไว้อย่างนั้น จึงอาจเป็นช่องทางให้สมาชิกบางท่านนำไปใช้เพื่อกู้เงินจากหลายๆ ที่พร้อมกันภายในเดือนเดียว สำหรับเรื่องนี้ หาก กง.ทร.จะได้กรุณากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองสลิป ก็คงจะเป็นประโยชน์ และเกิดความสะดวกแก่การควบคุม และบรรลุวัตถุประสงตค์ตามที่ กง.ทร.ต้องการครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วรงค์  แจ่มใส  2018-02-03 14:54:52
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ