สอบถามเรื่องการกู้ฉุกเฉินครับ
Posted: ธีรศักดิ์ มาฆะธรรม Date: 2015-07-05 18:51:31
   
  การกู้ฉุกเฉิน ในกรณีที่ยังผ่อนชำระหนี้ไม่หมด สามารถ ที่จะกู้ฉุกเฉินซ้ำได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-07-05 19:36:15
 
 
  กู้ใหม่ได้เมื่อผ่อนครบ ๔ งวดครับ โดยไม่ต้องนำเงินมาโปะหนีเดิม


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ