ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
Posted: วัฒนา คาพิจารณ์ Date: 2015-06-24 10:50:19
   
  ขอสอบถามครับ ว่า ตามระเบียบดังกล่าว ต้องใช้หนังสือรับรองของแพทย์ หรือของสถานพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ประกอบการรายงานขอรับสวัสดิการฯ นั้น หากฉบับจริง ได้ใช้เบิกกับหน่วยงานที่ได้รับสิทธิฯ ไปแล้ว ในส่วนที่จะขอรับสวัสดิการฯ ของ สอ.นย. ใช้ฉบับสำเนา (โดยนายทหารกำลังพลของหน่วยรับรอง) ได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-25 08:52:02
 
 
  ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ