ใบเสร็จรับเงิน
Posted: เที่ยง รอดแสดง Date: 2015-06-11 14:49:19
   
  อยากให้ทาง สอ.นย. ออกใบเสร็จรับเงินให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากสมาชิกบางคนจะต้องนำใบเสร็จไปประกอบกับการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ประจำเดือน (กง.หน่วยทวงประจำ) ขอขอบคุณมากครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-12 10:56:09
 
 
  การออกใบเสร็จรับเงิน สอ.นย.ต้องรอให้ กง.หน่วยโอนเงินเข้ามาทั้งหมดก่อน จึงจะพิมพ์ใบเสร็จออกมาจากระบบได้ ในรูปแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยปกติจะเป็นต้นเดือนของเดือนถัดไป หลังจากพิมพ์แล้วจึงจะแยกแจกจ่ายให้หน่วยต่อไป ซึ่งใบเสร็จนี้สมาชิกจะได้รับในปลายเดือน หรือต้นเดือนถัดไปครับ ส่วนการนำใบเสร็จไปเบิกค่าซื้อบ้านนั้น บางหน่วยก็จะทำเบิกครั้งเดียว บางหน่วยแยกเบิก หรือเบิกย้อนหลังได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องหาวิธีทำความตกลงกับ กง.หน่วยต่อไปครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ