การทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้
Posted: วิวัฒน์ ศรีสันเทียะ Date: 2015-06-10 11:25:03
   
  อยากทราบว่าในกรณีที่เราทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ในแต่ละรอบที่กู้ แล้วประกันตัวเก่าที่เหมาจ่ายไปแล้วในระยะเวลาคุ้มครองสิบสองปีหายไปไหนครับ หรือว่ายกเลิกกรมธรรม์ตัวเก่าโดยอัตโนมัตเลยครับ ตัวแทนสามารถยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้าได้โดยอัตโนมัตเลยเหรอครับ น่าจะมีการใช้กรมธรรม์ตัวเก่าได้ ในกรณีที่วงเงินคุ้มครองน้อยก็ทำเพิ่มอีกหนึ่งกรมธรรม์ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินกู้ สมาชิกจะได้ลดรายจ่ายจากการทำประกันน้อยลง อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอัครับ ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-11 07:02:37
 
 
  ขอบคุณสมาชิกสำหรับข้อแนะนำครับ ขอเรียนว่า การทำประกันไม่ได้พิจารณาเฉพาะวงเงินที่คุ้มครองอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาระยะเวลาคุ้มครองด้วยครับ กรณีที่ท่่านสมาชิกกู้ใหม่นั้นแนวปฏิบัติของ สอ.นย.คือจะต้องให้สมาชิกทำประกันตามสัญญาใหม่ซึ่งจะมีวงเงินคุ้มครอง และระยะเวลาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แลพสอดคล้องกับวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระตามสัญญาใหม่ ส่วนกรมธรรม์เดิมนั้นหากสมาชิกประสงค์จะยกเลิกก็สามารถติดต่อตัวแทน บ.ประกันภัยขอเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับเงินคืนส่วนหนึ่ง เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เพราะที่ผ่านมาเมื่อเวลาสมาชิกมากู้รีไฟแนนซ์ก็มักจะมีคำถามว่าประกันเดิมจะทำอย่างไร และเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งแนวทางให้สมาชิกทราบว่า สมาชิกจะเลือกคงสัญญาประกันฉบับเดิมไว้ (แต่ไม่เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่) หรือเลือกเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินคืนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2015-06-11 14:59:01
 
 
  ผมเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้มากๆ เวียนคืนเราเสียเปรียบมากๆได้เงินคืนไม่ถึงครึ่งเลย บริษัทประกันกำไรเห็นๆ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสอ.นย.อยากจะให้ทางสอ.นย.ลองประสานกันทางประกันดูว่า พอจะทำตามที่เจ้าของกระทู้แจ้งมาได้หรือไม่ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันสมาชิกอีกหลายๆท่าน ที่รีไปแนนซ์บ่อยๆเหมือนผม(ทุก18เดือน)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-12 15:11:46
 
 
  เคยสอบถาม บ.ประกันครับ ว่ากรณีสมาชิกกู้ใหม่ จะสามารถใช้กรรมธรรม์ ฉ.เดิม แล้วซื้อกรมธรรม์ ฉ.ใหม่ เพื่อเพิ่มวงเงินและระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาผ่อนชำระ และวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ได้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลนำมาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความยุ่งยากในทางปฏิบัติมาก เช่นเดิมกู้ 1 ล้าน ผ่อน 180 งวด หลักเกณฑ์เดิมต้องทำประกัน 7.5 แสน ระยะเวลา คุ้มครอง 12 ปี ผ่านไป 18 เดือนสมาชิกมากู้ใหม่ วงเงิน 1.5 ล้าน วงเงินคุ้มครองต้องเปลี่ยนเป็น 1.13 ล้าน กรมธรรม์เดิมเหลือระยะเวลาคุ้มครอง 10.5 ปี วงเงิน 7.5 แสน เมื่อเวลาผ่านไปความคุ้มครองจะลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากประกันแบบนี้เรียกว่าประกันแบบลดทุน ซึ่งวงเงินคุ้มครองจะลดลงสัมพันธ์กับจำนวนเงินกู้ที่ลดลง เพื่อผลในการลดเบี้ยประกันให้ถูกลง ในทางปฏิบัติ สมาชิกต้องซื้อกรมธรรมที่สองเพิ่ม เพื่อให้ได้วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 1.13 ล้าน (ซื้อเพิ่มในส่วนของวงเงินที่ยังขาด) ขั้นตอนนี้ก็คงปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยากมากนักเพราะก็คงหักจากวงเงินกู้ได้เลย หลังจากนั้นผ่านไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เมื่อกรมธรรมฉบับที่ 1 ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาก็ต้องซื้อกรมธรรม์ที่ 3 ในวงเงิน 1.13 อีกเป็นเวลา 2 ปี (ระยะเวลาที่ต้องเอาประกันคิดเต็มปี) แต่ปัญหาคือความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินกู้คงเหลือ เนื่องจากการคำนวณวงเงินคุ้มครองจะคำนวณจากฐานการกู้เงินในวงเงินที่ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะเกิดส่วนต่างที่ผู้ค้ำหรือทายาทต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ตอนที่เราไม่อยู่แล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-12 15:32:56
 
 
  นอกจากนั้นในหลักเกณฑ์การคิดอัตราเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ จะผูกกับวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้แต่ละสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บ.ประกันชีวิต นอกจากนั้นอัตราเบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นในอัตราผกผัน (อัตราสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกัน) และหากเมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้อกรมธรรม์เพิ่มแล้ว สมาชิกมีโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นภายหลังการกู้เงินก็อาจเป็นเหตุให้ บ.ประกันปฏิเสธคำขอเอาประกัน หรือปฏิเสธการจ่ายเงินโดยการบอกล้างกรมธรรม์ เนื่องจากแถลงสุขภาพไม่ตรงกับความจริง ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบ และอาจทำให้เกิดความยุ่งยากทั้งสิ้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ