กู้ฉุกเฉิน
Posted: ศักดิ์นรินทร์ โยติภัย Date: 2015-06-05 07:18:19
   
  กู้ฉุกเฉินแล้ว สามารถกู้สามัญอีแกได้เปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-05 08:28:29
 
 
  ได้ครับ แต่ต้องรอให้มีรายการหักปรากฎในสลิปก่อนแล้วจึงมาขอยื่นกู้ เพื่อให้การตรวจสอบหนี้สินมีความถูกต้อง


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ