คนค้ำไม่ยอทค้ำอีก
Posted: ศักดิ์นรินทร์ โยติภัย Date: 2015-06-03 07:42:06
   
  ถ้าเราจะรีใหม่(กู้สามัญ) แต่คนค้ำเดิมไม่ยอมค้ำให้เราสามารถใช้คนค้ำใหม่ได้หรือไม่ แล้วถ้าจะถอนค้ำเขาทำได้เปล่า (ต้องทำไงครับ) ขอบคุณ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-03 08:18:49
 
 
  การขอกู้ใหม่ (รีไฟแนนซ์) ปกติจะต้องนำเงินกู้ไปหักชำระหนี้สัญญาเดิม ดังนั้นสัญญาเงินกู้เดิมจึงถือว่ายกเลิกเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น และภาระระหว่างผู้กู้และผู้ค้ำในสัญญาค้ำประกันเดิมถือว่าสิ้นสุดด้วย ส่วนสัญญาใหม่ท่านจะใช้ผู้ค้ำคนเดิม หรือผู้ค้ำคนใหม่ เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตัดสินใจและตกลงกับผู้ค้ำประกันเองครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ศักดิ์นรินทร์ โยติภัย  2015-06-03 10:59:59
 
 
  แล้วจะมีผลกับคนค้ำเดิมหรือเปล่า ซึ่งเรา 3 คน ผลัดกันกู้และค้ำให้กัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-04 16:24:16
 
 
  กรณีที่เราจะกู้แต่คนค้ำเดิมไม่ยอมค้ำให้ใหม่ แต่เราติดค้ำเขาอยู่ กรณ๊นี้เราไม่สามารถถอนค้ำได้ครับ ทำได้คือแจ้งให้เขาหาคนค้ำใหม่แทนเรา แต่ถ้าเขาหาไม่ได้หรือไม่ยอมหาเราก็ต้องค้ำต่อไปครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ศักดิ์นรินทร์ โยติภัย  2015-06-05 07:34:49
 
 
  วงเงินค้ำจะเพิ่มขึ้น เมื่อยอดเงินกู้ลดลงในแต่ละเดือนใช่หรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-05 08:22:13
 
 
  ไม่ใช่ทั้งหมดครับ วงเงินค้ำประกันของเราอาจจะเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดเงินค้ำที่ใช้ไปแล้วจะคิดตามยอดเต็มตอนที่กู้ครั้งแรก แม้ว่าผู้กู้จะผ่อนชำระไปจนทำให้ยอดหนี้คงเหลือลดลงก็ตาม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย : พูลสวัสดิ์ ทองเกิด  2015-06-22 19:21:17
 
 
  คนค้ำก็คนเดิมเพียงแต่กู้ใหม่...เป็นเรื่องปกติ..แต่ทำไมปัญหาเยอะจัง...เหนื่อย!


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ