กู้ฉุกเฉิน
Posted: สุทัด พิมภักดี Date: 2013-05-07 11:00:07
   
  กู้ฉุกเฉินคิดจากเงินคงเหลือแต่ละเดือน หรือว่าคิดจากเงินเดือนทั้งหมดครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-05-07 16:03:45
 
 
  คิดสิทธิจากยอดเงินเดือนเต็ม แต่การคำนวณว่าจะกู้ได้จริงเท่าไหร่จะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่โชว์ในสลิป และจำนวนงวดที่ผ่อน ซึ่งผ่อนได้สูงสุด 12 งวด โดยหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วแล้วต้องเหลืออย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุรยุทธ ขุนทองพันธ์  2013-06-22 20:19:30
 
 
  กู้เมื่อ2เดือนที่แล้วมีเงินอารักขาบุคคลสำคัญเข้าแล้วตัดออกทำไมถึงให้กู้แค่หมืนสองแล้วมำไมงวดใหม่ถึงให้เต็ม


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ