กรุณาตรวจสอบข้อมูลสมาชิกให้ด้วย
Posted: นุกูล บริรักษ์ Date: 2015-05-12 09:33:25
   
  ข้อมูลสมาชิกของผมในส่วนบองผู้รับผลประโยชน์ไม่ตรงกับที่แจ้งความจำนงไว้ ไม่ทราบว่าเป็นชื่อของบุคคลใด เจ้าหน้าที่กรุณาตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-05-12 14:24:13
 
 
  เรียนสมาชิก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของสหกรณ์มาแสดงผลเกิดความผิดพลาด จึงทำให้การแสดงผลไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลชื่อผู้รับประโยชน์ในฐานข้อมูลตรงกับหนังสือที่ท่านได้มอบให้ไว้กับสหกรณ์ตรงกัน และขณะนี้ สอ.นย.กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว ขอเรียนว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามพินัยกรรม สอ.นย.จะยึดถือตามหนังสือตั้งผู้รับโดนประโยชน์ที่ได้สมาชิกได้เขียนแล้วมอบให้ สอ.นย.เก็บไว้เป็นหลักครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ