ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ
Posted: บุญตา ดีขามป้อม Date: 2015-05-07 08:55:50
   
  ขออนุญาตเรียนถาม การขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต จำนวน 2,000.-บาท ในกรณีที่สมาชิกอยู่ไกล(ผมเป็น ขรก.บำนาญ อยู่ต่างจังหวัดทางภาคอีสาน)หากจะเดิอนทางไปรับ หรือไปส่งเอกสารก็คงไม่คุ้มค่าเดินทาง จึงอยากเรียนถามว่าจะสามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมสำเนาเอกสารต่างๆ ส่งทาง อี-เมล ได้หรือไม่ครับ และระบุโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือจะให้ทำประการใดจึงจะสะดวก ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :บุญตา ดีขามป้อม  2015-05-07 09:36:40
 
 
  ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุเมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๗ และไม่ได้ไปทำบัตรใหม่ สามารถใช้ประกอบหลักฐานได้ไหมครับ อยู่ไกลเลยไม่ได้ไปถ่ายบัตรใหม่ครับ ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :บุญตา ดีขามป้อม  2015-05-07 09:41:10
 
 
  กรณีผมเป็น ขรก.บำนาญ ให้เรียน...ใครครับ...ในหมายเหตุ ข้อ 3 ของแบบฟอร์ม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-05-08 07:44:15
 
 
  ตอบครับ 1.เงินช่วยเหลือกรณ๊บุุคลในครอบครัวเสียชีวิตจ่ายสองส่วน ส่วนแรก 1,500 บาท จ่ายไม่มีเงื่อนไข ส่วนที่สองกรณีที่สมาชิกจัดพวงหรีดเคารพศพในนาม สอ.นย.จ่ายตามบิลไม่เกิน 1,000 บาท โดยต้องมีบิลกับภาพถ่ายแนบมาด้วย 2.การเสนอขอรับการสงเคราะห์ ให้ท่านเรียน "ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย." และสมาชิกสามารถส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ได้ แต่ไม่สามารถใช้อีเมล์ได้ เนื่องจาการอนุมัตจะต้องใช้เอกสารบับจริง 3.การรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถแนบหลักฐานสำเนาสมุดบัญ๙ีเงินฝากมาพร้อมกับหนังสือขอรับการสงเคราะห์ 4.บัตรสมาชิก สอ.นย.ที่หมดอายุ สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการนอกประจำการสามารถใช้ติดต่อกับ สอ.นย.ได้ตลอดไปครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :บุญตา ดีขามป้อม  2015-05-08 14:36:10
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ