หักเงินกู้เพิ่มหุ้น
Posted: อำนาจ  แก้วมณี Date: 2015-03-15 23:29:53
   
  การหักเงินกู้ไปเพิ่มหุ้นของสมาชิก ตอนคำนวนเงินให้สมาชิกแล้วไม่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย รายละเอียดการหักน่าจะแจ้งให้สมาชิกทราบ กู้เงินไปเพิ่มหุ้นคงไม่มีใครอยากกู้หรอกครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-16 08:53:19
 
 
  การกู้เงินประเภทสามัญ สมาชิกต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ หลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้มานาน ถ้าเป็นกรณีที่สมาชิกมีหุ้นตามเกณฑ์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากท่านที่มีหุ้นน้อยกว่าเกณฑ์ก็ต้องซื้อหุ้นเพิ่ม ที่จะปฎิบัติก็คือสมาชิกจะให้หักจากวงเงินกู้มาซื้อหุ้น ในขั้นตอนการคำนวณเงินกู้ จนท.จะแจ้งว่าท่านกู้ในยอดเงินนี้ จะถูกหักอะไรบ้าง และจะเหลือรับสุทธิเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะเราทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสมาชิกต้องรู้ว่าจะได้รับสุทธิเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ หากยังมีวงเงินเหลือสมาชิกก็มักจะเพิ่มวงเงินเพื่อให้ได้ยอดรับสุทธิตามต้องการ ส่วนกรณ๊ที่บอกว่าหากจะต้องกู้ไปเพื่อเพิ่มหุ้นก็คงไม่อยากกู้นั้น ขอเรียนว่าเงินกู้สามัญดอกเบี้ยร้อยละ 7.60 เมื่อหักเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.50 แล้วสมาชิกเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 6.65 เปรียบเทียบกับเงินปันผล 7.10 แล้ว ได้ผลตอบแทนมากกว่า 45 สตางค์ครับ สมมุติท่านกู้ 1 ล้านบาท ท่านต้องมีหุ้น 1 แสนบาท สิ้นปีท่านรับปันผลแน่ ๆ 7,100 บาท


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ