ดูงบการเงิน
Posted: วีระเดช อาจทรัพย์ Date: 2015-03-11 15:17:27
   
  เรียนผู้เกี่ยวข้องถ้าต้องการดูรายงานประจำปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ดูได้จากที่ไหนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-12 11:29:46
 
 
  ตอบไว้ในกระดารลำดับที่ 250 แล้วนะครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ