เดือดร้อน ขอคำแนะนำ
Posted: ศักดา อรรคฮาดจันทร์ Date: 2015-03-09 16:12:16
   
  ขอคำแนะนำ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นย. เดือดร้อนมาก กู้ก็ไม่ได้ ลาออกก็ไม่ได้ ขอหยุดส่งหุ้นก็ไม่ได้ ตอนนี้ผมเป็นหนี้อยู่กับธนาคารกรุงไทย 1,350,000 แต่สิทธิ์ที่ผมสามารถกู้กับ สหกรณ์ฯ ได้คือ 1,500,000 หักนู่นหักนี่แล้วเหลือประมาณ 1,390,000 แต่ทาง สอ.ไม่สามารถให้กู้ได้ ตามนโยบาย ซึ่งนโยบายนี้เป็นมาอย่างไร เพราะอะไร และเพื่ออะไร ผมคงต้องหาเงิน 1,350,000 มาปิดยอดธนาคารก่อนถึงจะกู้กับทาง สอ. ใช่หรือไม่ ปิดไปหนึ่งหนทาง งั้นขอลาออก เพราะต้องการเงินมาชำระหนี้นอกระบบ แต่ออกไม่ได้ติดค้ำประกัน ซึ่งเป็นอะไรที่แสนยากลำบากเรื่องหาคนค้ำใหม่ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะมีภาระค้ำให้ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว แน่นอนคนที่ผมค้ำประกันอยู่เขาคงไม่เดือดร้อนหรือดิ้นรนหา ปิดไปอีกหนทาง ขอให้เดือดร้อนน้อยลงอีกหน่อยแล้วกัน ของดส่งค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ 1,000 ซึ่งเป็นขั้นต่ำสุดแล้ว ก็ไม่ได้อีกเพราะยังติดค้ำประกันอยู่ และก็ปิดไปอีกหนทาง อย่างนี้ก็มีแต่ทับถม ไม่ใช่ช่วยเหลือ เงินเดือนทุกวันนี้รับสุทธิไม่เกิน 4,000 ก็ไม่ได้ใช้ ต้องนำมาหมุนใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งหากไม่มีเงินก้อนมาล้างหนี้ ก็คงต้องหมุนวนอยู่ตรงนี้ ที่ต้องการลาออกก็เพื่อนำเงินก้อนมาชำระหนี้นอกระบบ แล้วอย่างนี้ ทางออกอยู่ที่ไหน มีคำแนะนำให้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-10 07:09:23
 
 
  เรื่องการไม่ให้สมาชิกกู้เงินเพื่อไปปิดธนาคาร ผู้ที่มีหน้าที่ได้เคยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นมาหลายครั้งแล้ว ส่วนการขอลาออกจากสหกรณ์หรือการของดส่งค่าหุ้นนั้น ขอเรียนว่าการดำเนินการทุกอย่าง สอ.นย.มีความจำเป็นต้องให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของ สอ.นย.เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2015-03-16 07:33:56
 
 
  สู้ๆนะครับศักดา อรรคฮาดจันทร์ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับคนที่ไม่เคยเป็นอย่างพวกเราไม่รู้หลอกครับผมขอให้คุณถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วใช้หนี้ให้หมดเลยนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สุรัตน์ นามมีศรี  2015-03-23 13:58:35
 
 
  สู้ ๆ ครับ ผมเป็นกำลังใจให้คนนึง


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประภาส ถ้วยทอง  2015-04-14 15:43:56
 
 
  ถ้าทั้งศักดากับผู้ที่ศักดาค้ำประกันทำเรื่องขอโอนสหกรณ์ ได้หรือไม่ เพื่อให้สหกรณ์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินล่ะครับ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 40 สหกรณ์อื่นใน ทร ที่มีความพร้อมทางการเงินจะช่วยเหลือสมาชิกแล้ว ของ นย เราจะให้มั้ยครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ศักดาครับเพราะผมต้องกัดฟันทนให้ธาคารขูดดอกเบี้ยไปนานเหมือนกัน เพื่อต้องรอให้มีสิทธิ์กู้โป๊ะได้ สค.รน. ครับคือทางเลือกเป็นสมาชิก 6 เดือน จากนั้นค่อยกู้ นย โป๊ะ สค.รน อีกที


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-04-15 06:34:40
 
 
  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ตามข้อกำหนดในข้อบังคับข้อ ๔๐ กำหนดให้โอนเฉพาะสหกรณ์อื่นนอก ทร.ที่จะโอนมาเป็นสมาชิก สอ.นย. หรือโอนจากการเป็นสมาชิก สอ.นย.ไปสหกรณ์นอก ทร.เช่น บก.ทท.เป็นต้น ส่วนการโอนระหว่างสหกรณ์ใน ทร.ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสหกรณ์ใน ทร.มีข้อตกลงห้ามโอนครับ เหตุผลคือที่ผ่านมามักมีสมาชิกขอโอนไปด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างเช่น สหกรณ์ที่จะโอนไปปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ทำให้กู้ได้มากกว่าสหกรณ์เดิมเป็นต้น แนวทางปฏิบัติคือหากท่านประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นใน ทร.(เว้น สค.รน.ซึ่งไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์) คือท่านจะต้องลาออกแล้วไปสมัครที่สหกรณ์นั้นครับ โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินและหรือภาระค้ำประกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ