ข่าวการนำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-03-09 10:40:57
   
  ตามที่มีข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่า สอ.นย.นำเงินไปฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นจำยวนมากนั้น สอ.นย.ขอนำข้อมูลการฝากเงินที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่ถ่ายจากสมุดคู่ฝากครับ โดยปัจจุบัน สอ.นย.มีเงินฝากอยู่เพียง ๔๙,๔๑๑.๗๕ บาท สอ.นย.ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยออกมาเมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๔ จำนวน ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท เหลือดอกเบี้ยติดบัญชีเพื่อรักษาบัญชีเพียง ๓,๔๙๓.๑๕ บาท ยอดเงินที่เข้ามาหลังจากนั้นคือดอกเบี้ยค้างรับที่จ่ายทุก ๖ เดือน ๔๑,๙๑๗.๘๗ บาท และดอกเบี้ยราย ๖ เดือน รวมเป็นเงินสี่หมื่นกว่าบาทครับ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่า สอ.นย.ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในขณะนี้ครับดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-09 10:42:16
 
 
  หน้าสมุดคู่ฝาก


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-09 10:43:37
 
 
  งบดุลประจำปีซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อ 27 พ.ย.57 ได้อนุมัติแล้ว


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วีระเดช อาจทรัพย์  2015-03-11 08:27:44
 
 
  เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าต้องการดูรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินปี 2557 ดูได้จากที่ไหนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-11 16:02:17
 
 
  อยู่ในรายงานกิจการประจำปีครับ สมาชิกที่มาประชุมใหญ่จะได้รับทุกคน ส่วนสมาชิกทั่วไปมาขอดูได้ที่สหกรณ์ ส่วนในนี้ผมขออนุญาตแปะภาพถ่ายของหน้างบดุลไว้ให้ท่านสมาชิกได้ดูครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ