รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-03-05 14:23:22
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ สอ.นย. ใน ๑๒ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.นย. ๑.๑ นายปฐมวัสส์ กิจกระจ่าง ๑.๒ นายบดินทร์ ท่าคีรีดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ