เมื่อไรจะให้กู้กลบหนี้ธนาคาร
Posted: วัชรชัย  ทรงธิบาย Date: 2015-02-17 12:10:52
   
  ขอความชัดเจนด้วยครับ 1. เมื่อไรจะให้กู้กลบหนี้ธนาคาร 2.ถ้าหนี้ของธนาคารไม่เกินสิทธิ์ที่สมาชิกกู้ได้แล้วเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดของสหกรณ์ (เช่น เป็นหนี้ธนาคาร 800,000 บาท แต่คำนวณเงินกู้สหกรณ์ได้ 1 ล้านบาท ) มันก็ยังเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่สามารถกู้ได้ใช่หรือเปล่าครับ 3.คำว่าเดือดร้อนของทางสหกรณ์ขอบเขตมันขนาดไหนคับ เงินหมุนไม่ทันใช่เดือดร้อนไหมครับ 4.ถ้าบอกว่าจะทำให้ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ดีขึ้น ก็น่าจะปล่อยให้สมาชิกกู้ได้ตามสิทธิของสมาชิกจะดีกว่าหรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับที่ตอบคำถาม 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-18 08:59:24
 
 
  ตอบคำถามท่านสมาชิกครับ ข้อ 1. คณะกรรมการยังไม่มีนโยบายให้กู้เพื่อนำไปชำระหนี้ธนาคารเนื่องจากปัจจุบันฐานะทางการเงินของ สอ.นย.ยังไม่สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ 2.ตามข้อ 2 คณะกรรมการได้มีมติให้งดกู้เพื่อชำระหนี้ธนาคารเมื่อกลางปี 2556 เนื่องจากสมาชิกที่เป็นหนี้ธนาคารมาขอกู้เงินไปชำระหนี้ธนาคารเป็นจำนวนมากจนส่งเงินที่ สอ.นย.มีไม่เพียงพอ และยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้กู้ธนาคารแต่มากู้ สอ.นย.ตามปกติด้วย ดังนั้นตามมติดังกล่าวแม้สิทธิของท่านจะมีสิทธิกู้ 1 ล้าน แต่หากท่านมีหนี้สินธนาคาร 8 แสน ท่านจะสามารถกู้ได้ตามเปอร์เซ็นต์คงเหลือ คือ ไม่เกิน 2 แสนบาทเท่านั้น 3.สอ.นย.เข้าใจดีถึงความเดือดร้อนจำเป็นของสมาชิกที่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราที่สูง และบางท่านก็เริ่มถูกฟ้องร้องจากธนาคาร คณะกรรมการของ สอ.นยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด พยายามคิดหาวิธีที่จะช่วยเหลือสมาชิก แต่ทั้งนี้วิธีการช่วยเหลือจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิงานของ สอ.นย.และสมาชิกกลุ่มอื่น เรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้ สอ.นย.มีข้อมูลจำนวนสมาชิกที่ไปกู้ธนาคารคงเหลือมากกว่า 1,200 คน หาก สอ.นย.เปิดให้กู้เพื่อโปะธนาคารคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเงินจำนวนกว่าพันล้านบาทมาให้สมาชิกกู้ยืม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :กิตติชัย ท้วมสากล  2016-05-04 17:04:14
 
 
  ขออนุญาติขุดกะทู้คับ ตามที่ตอบมา ผมว่าก้จัดลงคิวเหมือนกู้สามัญปกติได้นี่คับ ก้รอคิวกันไป ทำมัยต้องหาเงินกว่าพันล้านบาทมาให้กู้ ไม่เข้าใจคับ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่ากัน เค้าจะกู้ไปทำรัยก้เรื่องของแต่ละบุคคล ไม่น่ามาปิดกั้นกัน (ขออนุญาติแสดงความเห็นคับ)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ปฐวี จันทรคติ  2016-05-31 05:49:35
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ความเห็นที่2ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ