ขอทราบ
Posted: อเนค ทานาลาด Date: 2015-02-05 08:38:16
   
  ขอทราบรายละเอียดการหักเงินจากยอดเงินกู้ก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารว่าตัดอะไรบ้างอย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-05 09:27:08
 
 
  ปกติ จนท.จะอธิบายให้ท่านทราบ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอกู้ แต่หากท่าน จำไม่ได้ว่าท่านมีรายการหักอะไรบ้าง ต้องสอบถาม จนท.สินเชื่อครับ จนท.จะดูจากระบบให้


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ