เงินกู้
Posted: สมจิตร์ อนุชน Date: 2015-01-31 12:44:37
   
  ผมอยากทราบว่า 18เดือนกู้ได้ใหม่ใช่มั้ยครับ แต่เหลืออีก7เดือนกว่าจะครบรอบ ถ้าผมเอาเงินไปโป้ะ แล้วทำเรื่องกู้ใหม่ อยากทราบว่า จะได้มั้ยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-31 18:06:14
 
 
  กรณีการกู้สามัญ สมาชิกต้องผ่อนครบ ๑๘ งวดจึงจะขอกู้ใหม่ได้ครับ สำหรับท่านที่ยังผ่อนไม่ครบ ๑๘ งวดแต่ต้องการกู้ใหม่โดยนำเงินมาโปะให้ครบ ๑๘ งวดไม่สามารถทำได้ แต่ท่านสามารถใช้สิทธิขอกู้สามัญกรณีพิเศษ (กู้ก่อนครบกำหนด) โดยต้องมีเหตุผลความจำเป็นจริง ๆ และการจะอนุมัติให้กู้หรือไม่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นราย ๆ ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมจิตร์ อนุชน  2015-02-02 12:33:08
 
 
  แล้วเหตุผลที่ว่าอย่างผมต้องการมาจ่าย หนี้นอกระบบกับ ธ. ได้มั้ยครับ เพราะรู้สึกไม่ไหวครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-03 07:54:44
 
 
  ปัจจุบัน สอ.นย.ไม่ให้กู้เพื่อชำระหนี้ธนาคารครับ ส่วนหนี้นอกระบบนั้นท่านอาจกู้ได้หากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การช่วยเหลือ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ