หุ้นรายเดือน
Posted: สุวิวัฒน์ วังคีรี Date: 2015-01-23 09:16:10
   
  ทำไมหุ้นรายเดือนกับหุ้นเรียกเก็บไม่ตรงกันครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-23 15:39:25
 
 
  เป็นปัญหาที่โปรแกรมครับ กำลังแก้ไข ให้ท่านไปดูที่เมนูรายการเรียกเก็บแทนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ