กู้สามัญ
Posted: สาคร บังเกิด Date: 2015-01-22 17:09:08
   
  ผมมีเพื่อนชื่อ พ.จ.อ.มนูญ สังกัด ร.1 ต้องการกู้สามัญ แต่ว่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก อยากทราบว่า เมื่อสมัครเป็นสามชิกแล้ว ต้องรอเวลานานเท่าใดจึงจะสามารถยื่นเรื่องกู้สามัญได้ (วงเงินกู้ 500000 บาท) "ขอบคุณครับ" 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-22 20:59:30
 
 
  ๖ เดือนครับ ส่วนวงเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินได้รายเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และเงินคงเหลือครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ