กู้เพื่อการเคหะ
Posted: พันรบ ไวกลิ่ง Date: 2015-01-19 09:33:34
   
  ถ้าต้องการกู้เพื่อการเคหะ แต่เป็นโครงการบ้านสวัสดิการ กองทัพเรือ กม.10 จะเข้าเงื่อนไขการกู้มั้ยครับ เพราะที่ดินโครงการเป็นที่ดินราชพัสดุ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-19 14:52:45
 
 
  ไม่ได้ครับเนื่องจากท่านผู้กู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รายละเอียดเรื่องนี้ผมตอบแล้วในกระดานถามตอบลำดับที่ 00218 ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ