ขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับผลประโยชน์
Posted: ณรงค์ พรหมจาด Date: 2015-01-10 11:07:27
   
  เปลี่ยนจาก นางสำเนาว์ ขุนบรรเทา เป็น นางขวัญเรือน พรหมจาด ความสัมพันธ์ เป็น ภรรยา ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สงคราม คงระหัส  2015-02-05 06:28:21
 
 
  เปลี่ยนจาก นายสมาน คงระหัส เป็น นางขวัญใจ คงระหัส ความสัมพันธ์เป็น มารดา ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-05 09:25:09
 
 
  สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือ ไม่สามารถแจ้งทางนี้ได้ครับ เพราะมีผลทางกฎหมาย


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ