แก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
Posted: ธานิน อุ่นเรือนงาม Date: 2015-01-06 10:17:34
   
  ขออนุญาตครับ ผมขอจ้งให้แก้ไขข้อมูล ผู้รับผลประโยชน์ จาก นางพุสดี อุ่นเรือนงาม เป็น นางผุสดี อุ่นเรือนงาม ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-08 08:12:18
 
 
  แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :บุญเลิศ ทูลไธสง  2015-01-08 13:14:29
 
 
  รบกวนช่วยแก้ชื่อผู้รับผลประโยชน์ จากนางมรีรัตน์ ทูลไธสง เป็นนางมณีรัตน์ ทูลไธสง น่าจะพิมพ์ผิดครับ ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วีระวัฒน์ เลี้ยงรัตนกุล  2015-01-27 09:11:17
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :วีระวัฒน์ เลี้ยงรัตนกุล  2015-01-27 09:13:14
 
 
  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ด้วยครับ จากนางไหม กะปุก เปลี่ยนเป็น นางช่อ เลี้ยงรัตนกุล ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ตระการศักดิ์ ผาลีพัฒน์  2015-01-28 13:11:43
 
 
  ขออนุญาตครับ ผมขอแจ้งแก้ไขข้อมูล ผู้รับผลประโยชน์ จาก นายสุพรรณ์ ผาลีพัฒน์ เป็น นายสุบรรณ์ ผาลีพัฒน์ (จากอักษร พ.พาน เป็น บ.ใบไม้ ครับ) ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-29 07:17:12
 
 
  เดี๋ยวจะแจ้ง จนท.ดำเนินการแก้ไขครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมศักดิ์ ทรบูรพา  2015-08-02 09:27:20
 
 
  เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จากน.ส.พิจิตร ทรบูรพาเป็นนางศิรินยา ทรบูรพาขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ