เงินกู้เพื่อการเคหะ
Posted: ไชยา หงษ์เกิด Date: 2015-01-03 21:03:37
   
  ทำไมกู้ซื้อบ้านโครงการสวัสดิการทร.ไม่ได้(เช่าที่ดินราชพัสดุ)ถ้าจะให้ข้าราชการมีบ้านเป็นของตัวเองมีข้อแม้ทำไมกรรมการสหกรณ์คิดอะไรอยู่ไม่เข้าใจแล้ว 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-04 06:04:52
 
 
  เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่ สอ.นย.เปิดให้บริการแก่สมาชิกนั้น หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันแทนบุคคลคือบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งจะต้องจดทะเบียนจำนองที่ สนง.ที่ดิน นั่นหมายความว่าผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นด้วย กรณีสมาชิกจะซื้อบ้านโครงการสวัสดิการ ทร.ซึ่งที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งสมาชิกจะมีเพียงสิทธิการเช่า หาก สอ.นย.ยินยอมให้นำสิทธิการเช่ามาจำนองค้ำประกัน การประเมินราคาเพื่อให้กู้ก็ต้องแยกเป็นสองส่วนคือส่วนตัวบ้านกับส่วนของที่ราชพัสดุ ต้องขอเรียนว่าการประเมินสิทธิการเช่าเพื่อกำหนดราคาจะมีความแตกต่างจากการประเมินราคาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเองค่อนข้างมาก จึงทำให้มีส่วนต่างเกิดขึ้น ทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะนำมาจำนองค้ำประกันเงินกู้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือทุกสหกรณ์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๔๖ เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่ได้ถูกกำหนดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของสถาบันการเงิน จึงไม่สามารถนำสิทธิการเช่าไปผูกพันกับเงินกู้ได้ หากเกิดกรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ สอ.นย.ก็ไม่สามารถบังคับเอาสิทธิการเช่านั้นมาชำระหนี้ได้เหมือนธนาคาร ดังนั้นหาก สอ.นย.จะให้กู้ได้ก็คงให้กู้ได้ไม่เกินราคาบ้านหลังนั้น โดยไม่รวมราคาประเมินสิทธิการเช่า ซึ่งในทางปฏิบัติมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เมื่อ สอ.นย.จะบังคับจำนองหรือตีราคาบ้านชำระหนี้และได้สิทธิในบ้านหลังนั้น แต่ไม่รู้กรมธนารักษ์จะไล่ให้รื้อบ้านออกไปเมื่อไหร่ ตอบแบบนี้เพื่อให้สมาชิกเข้าใจง่ายขึ้นครับมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น แต่เท่าที่ศึกษารู้สึกว่าจะมีธนาคารออมสินครับที่ยินยอมให้นำสิทธิการเช่ามาค้ำประกันเงินกู้ สมาชิกสามารถไปติดต่อขอรายละเอียดที่สาขาสัตหีบได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ