ผู้รับผลประโยชน์เปลี่ยนชื่อ
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-12-16 07:51:28
   
  ภรรยาผมผู้รับผลประโยชน์ลำดับที่ ๑ เปลี่ยนชื่อตัวจากนันทศิริ เป็น ณัฐร์ณิชชา จำเป็นต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวไปแจ้งที่สหกรณ์หรือไม่ครับ ถ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-12-16 07:55:35
 
 
  และการแจ้งคิวเงินกู้ที่จะได้รับเงินวันไหนขอความกรุณาให้แจ้งลงในเวปเป็นกระทู้แยกต่างหากได้ไหมครับเหมือนท่านแจ้ง งวด ๑๒ พ.ย.๕๗ สมาชิกจะได้ดูได้สะดวก ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-17 08:28:37
 
 
  ไม่ต้องทำอะไรครับ แต่ถ้ามีเหตุที่ต้องขอรับประโยชน์ก็แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วยก็ใช้ได้แล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-12-21 08:04:48
 
 
  ขอบคุณครับผม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :จรงค์  รัตณี  2014-12-30 06:38:28
 
 
  อนุญาตเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็น นางสุปราณี รัตณี ซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้อง เดิมเป็นชื่อศิรินทร์ รัตณี ซึ่งเป็น บิดาซึ่งเสียชีวิตแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-30 07:33:29
 
 
  การเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ถือว่าเป็นการทำพินัยกรรม ซึ่งจะมีผลเป็นการยกเลิกพนัยกรรมฉบับเดิม ดังนั้นท่านสมาชิกต้องเขียนหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ และยื่นต่อ สอ.นย. โดย สอ.นย.จะต้องเก็บเอกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ