เงินปันผล ปี57
Posted: สุธีรัตน์ คูคานนอก Date: 2014-12-04 22:21:27
   
  อยากทราบว่าได้ปันผลกี่เปอร์เซ็น มีหลักการคำนวนแบบใด เป็นสมาชิก ตั้งแต่ ต.ค.56 ส่งหุ้นเดือนละ 2000 บาท แต่ปีนี้ได้ปันผลแค่ 781 บาท สหกรณ์คำนวนให้ผิดหรือเปล่า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-05 14:55:29
 
 
  ปันผลปีนี้ร้อยละ ๗.๑๐ การคำนวณปันผลแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่สามารถเอา ๗.๑๐ มาคำนวณได้เลยคือยอดเงินค่าหุ้นที่ท่านถือสุทธิ ณ สิ้นเดือน ก.ย.๕๖ ส่วนเงินค่าหุ้นที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ ต.ค.๕๖ จนถึง สิ้น ส.ค.๕๗ จะคิดให้ตามเดือน เช่นหุ้นที่ส่ง สิ้น ต.ค.๕๖ คิดให้ ๑๑ เดือน ส่วนแรกสมมุติ ณ สิ้น ก.ย.๕๖ ท่านมีหุ้น ๑๐,๐๐๐ บาท ท่านจะได้ปันผลทันที ๗๑๐ บาท ส่วนเดือน ต.ค.๕๖ สมมุติท่านส่ง ๒,๐๐๐ บาท คิดให้ ๑๑ เดือน = ๗.๑๐ หาร ๑๒ คูณ ๑๑ = ๖.๕๐ เอา ๖.๕๐ ไปคำนวณกับยอดเงิน ๒,๐๐๐ = ๑๓๐ บาท ส่วนเดือนต่อ ๆ มาคิดลดลงตามจำนวนเดือนเรื่อย ๆ เช่นหุ้นที่ส่งเดือน พ.ย.๕๖ คิดให้ ๑๐ เดือน หลังจากนั้นเอาจำนวนที่คำนวณได้ทั้งหมดมารวมกันก็จะเป็นเงินปันผลที่ท่านได้รับ สำหรับกรณีของท่านหากข้อมูลเป็นไปตามที่ท่านแจ้งจริง จำนวนเงินปันผลจะต้องมากกว่านั้น แต่อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีอื่น เช่นสมาชิกแจ้งให้หักปันผลชำระเป็นค่าฌาปนกิจ เงินปันผลก็จะหักชำระค่าฌาปนกิจก่อน ที่เหลือจึงจะโอนเข้าบัญชีให้ท่านครับ ส่วนเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรต้องดูข้อมูลในระบบครับ กรณีของท่านขอให้สอบถาม จนท.ทะเบียนหุ้นซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหมายเลข 038-308309 ภายใน โทร.61047-8 ต่อ 41-45 ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-05 14:59:50
 
 
  ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง ท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่ ต.ค.๕๖ นั่นหมายความว่าเงินส่วนแรกคือหุ้นที่มีก่อน ต.ค.๕๖ ท่านยังไม่มี ดังนั้นส่วนที่นำมาคิดตามตัวอย่างที่สมมติ จะคิดเฉพาะหุ้นที่สะสมตั้งแต่ ต.ค.๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งก็จะเป็นไปตามที่แจ้งคือไม่ได้คิดโดยเอา ๗.๑๐ มาคำนวณเลย แต่จะต้องคิดตามจำนวนเดือนที่ท่านถือครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ