สอบถาม
Posted: สุภชัย นันทนพิบูล Date: 2014-12-02 10:39:00
   
  ผมต้องการย้ายสหกรณ์ได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-02 11:33:36
 
 
  ถ้าเป็นสหกรณ์ใน ทร.ไม่สามารถโอนย้ายได้ครับ ต้องลาออก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างสหกรณ แต่ถ้าเป็นสหกรณ์อื่นนอก ทร.ท่านสามารถขอโอนย้ายได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เรียน สืบแสง  2014-12-18 10:26:42
 
 
  ทำไม สส.ชสอ.ยังไม่ตัดเงินจากบัญชีที่เปิดไว้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-12-18 12:43:50
 
 
  กำลังดำเนินการครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ