กรณีลาออก
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-11-25 10:41:30
   
  กรณีลาออกจากราชการรับบำนาญเรายังเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ได้หรือไม่ ยังกู้ได้หรือไม่ ยังสามารถค้ำประกันได้อยู่หรือไม่ และมีระเบียบเกี่ยวกับสมาชิกรับบำนาญยังไงบ้าง 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-25 16:15:11
 
 
  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการยังสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ตลอดไปครับ สำหรับการส่งค่าหุ้นหากท่านรับเบี้ยหวัด บำนาญ สอ.นย.สามารถส่งหักในระบบได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าท่านเลือกรับบำเหน็จ ท่านจะต้องมาแจ้งสหกรณ์ถึงวิธีการนำส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยท่านอาจจะโอนมาชำระเป็นรายเดือน หรือให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้ และสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นครบ 84 งวดแล้ว หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท โดยไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ ก็สามารถแจ้งงดส่งค่าหุ้นได้ ส่วนสิทธิการกู้และการค้ำประกันนั้นสมาชิกสามารถกู้เงินและผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี รวมถึงสิทธิค้ำประกันก็สามารถค้ำประกันได้จนถึงอายุ 65 ปีครับ แต่ถ้าหากท่านลาออกจากสมาชิกไปแล้ว เมื่อท่านเป็นข้าราชการบำนาญจะมาสมัครสมาชิกใหม่ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้เท่านั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :พงศ์ไท ทะนานทอง  2015-01-20 14:44:47
 
 
  กรณีโอนย้ายข้ามกระทรวงละครับ ถ้าเกิดยังมีหนี้สินอยู่จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ และยังเป็นสมาชิกต่อได้ใช้ไหมครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ