สมาชิกดีเด่น
Posted: ศิริพันธ์ บุนนาค Date: 2014-11-16 15:34:05
   
  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นพิจารณาจากอะไรครับ จะว่าเรื่องการชำระหนี้ก็ไม่ใช่เพราะทุกคนตัดจากเงินเดือนหมด 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-17 04:19:30
 
 
  ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๓ ครับ ในการค้ดเลือกจะมีกรรมการเก้าคนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากส่วนของสมาชิกครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2014-11-17 11:11:42
 
 
  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ดีเด่นปี58 คุณจันทร์แรม รักคุณและคุณฝนหล้า สารผลด้วยครับ เจ้าหน้าที่มีตั้งหลายคนน่าจะมีหลายรางวัลหน่อยจะได้มีความสุขทั่วกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ