จำนวนคนค้ำประกัน
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-11-12 08:52:08
   
  1.กู้สามัญยอดไม่เกินเท่าไหร่สามารถใช้คนค้ำคนเดียวได้ 2.เงินกู้ตั้งแต่ยอดเท่าไหร่จึงต้องใช้คนค้ำสองคน 3.ส่งเรื่องกู้แล้ว ทำสัญญาแล้วแต่เงินยังไม่ออกออกประมาณเดือนกุมภา หรือมกรา ถ้าเกิดว่าเงินเดือนปรับใหม่เราจะสามารถขอปรับยอดเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-12 11:20:37
 
 
  1. ไม่ถึงแปดแสนครับ 2. แปดแสนแต่ไม่ถึงหนึ่งล้านห้าครับ 3. ถ้าลงคิวในระบบแล้วเปลี่ยนยอดกู้ไม่ได้ครับ ที่สำคัญเมื่อจะเปลี่ยนยอดกู้จะต้องคำนวนสิทธิการกู้ ประกอบกับระยะเวลาผ่อนชำระ จำนวนเงินงวด เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ รวมถึงสิทธิการค้ำของคนค้ำคนเดิมว่ามีสิทธิค้ำตามยอดกู้ใหม่ของเราหรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-11-13 10:33:13
 
 
  ขอบคุณครับ แล้วถ้าคำนวณยอดแล้วจากสลิปใหม่สามารถกู้ได้ยอดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิทธิ์คนค้ำได้ การแก้ไขก็คือยกเลิกสัญญาแล้วส่งเรื่องกู้ใหม่ เข้าคิวใหม่ใช่ไหมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-13 13:41:45
 
 
  ใช่ครับ เข้าคิวใหม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2014-11-25 10:34:41
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :แสงตะวัน  สีจันลา  2014-11-28 11:26:53
 
 
  เงินเดือนผมตอนนี้มี ประมาณ 14,000 บาท ถ้าใช้คนค้ำคนเดียวผมจะกู้สามัญได้กี่บาทครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-29 13:35:00
 
 
  รบกวนติดต่อ จนท.สินเชื่อครับ แต่สามารถคำนวณเบื้องต้นได้โดยหากท่านเป็นสมาชิก ๒ ปี ขึ้นไป ก็เอา ๖๕ คูณเงินเดือน ก็จะได้ยอดที่จะกู้ได้โดยประมาณ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายอื่นที่ท่่านมีโชว์อยู่ในสลิป ซึ่งจะมีผลทำให้ยอดเงินกู้ท่านลดลงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ