กู้สามัญ
Posted: คเณศร์ จันทร์ดา Date: 2014-10-31 21:48:46
   
  ถ้าในกรณีที่กู้สามัญไปแล้ว ชำระครบ 18 เดือนแล้ว แล้วจะกู้ใหม่ แต่มีหนี้ที่ธนาคารทหารไทย จะสามารถกู้ได้หรือไม่ครับ ถ้ากู้ได้ สอ.นย.จะนำไปตัดของธนาคารหรือไม่ครับ ถ้าไม่ตัด จะได้รับเงินส่วนต่างของหนี้เก่าหรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-01 07:31:20
 
 
  ไม่ตัดให้ครับ ให้กู้ตามเปอร์เซ็นต์คงเหลือเท่านั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ฐิติพงษ์ นพสมบูรณ์  2014-11-20 09:12:33
 
 
  ถ้าอยากจะกู้ก่อนผ่อนครบ 18 เดือน ต้องกรณีไหนบ้างครับ มีความเดือร้อนพอดี


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-20 09:17:38
 
 
  การเจ็บป่วยตนเองและครอบครัวที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ประสบภัยบัติต่าง ๆ หรือความเดือดร้อนจำเป็นอื่น เช่นบ้านกำลังจะถูกยึด (ยกตัวอย่าง) ครับ ต้องมีหลักฐานแนบกับรายงานที่เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับ ผบ.พัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว  2014-11-21 14:17:23
 
 
  ขออนุญาติครับ... 1. ถ้าเป็นหนี้ นอกระบบ สามารถขอกู้กรณีพิเศษได้หรือไม่ ครับ 2. เอาหลักฐานจากไหนครับ..(เช่น ตั๋วจำนำทอง และ สัญญาเงินกู้ได้มั๊ยคับ 3. ขอ ตัวอย่างรายงาน ต่อ ผบ.ชา(ในกรณีขอกู้กรณีพิเศษ) ด้วยคับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-21 15:19:43
 
 
  มาติดต่อ จนท.ที่สำนักงานครับ ตรงนี้อธิบายไม่จบ ข้อมูลมันเยอะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :อนุทัย วงศ์หงษ์  2014-11-28 18:06:17
 
 
  ตอนนี้ ผมได้เอาโฉนดที่ดิน 3ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา ไปไว้กับบริษัทไฟแนนท์ จำนวนเงิน 450,000บาท ส่งดอกเบี้ยร้อยละ 2 ไม่ตัดต้นเป็นเงิน 9,000บาท ต่อเดือน ถ้าผมจะกู้ สามัญ สอ.นย.มาชำระหนี้สินดังกล่าว แล้วนำโฉนดที่ดินมาไว้กับ สอ.นย. จะได้ไหมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-29 13:42:52
 
 
  หากที่ดินผืนนั้นมีบ้านด้วยก็จะสามารถใช้สิทธิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยถูกว่าสามัญร้อยละ ๑.๕ (๖.๑๐) แต่ทั้งนี้บ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวจะต้องมีชื่อท่านเป็นผู้ถือกรรสิทธิ หรือหรือร่วมถือกรรมสิทธิด้วย และต้องตั้งอยู้ในพื้นที่ ๕ อำเภอ คือ สัตหีบ บาง ละมุง บ้านฉาง บ้านค่าย เมืองระยอง แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กล่าวท่านก็สามารถใช้สิทธิกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันแทน ส่วนรายละเอียดรบกวนท่านโทรสอบถาม พ.จ.อ.มานพ แอ่นดอย จนท.สินเชื่อซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับ Tel : 038-308309 ภายใน โทร.61047-8 ต่อ ๓๑ Mobile : 085-9701274


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ