กู้ฉุกเฉิน
Posted: คเณศร์ จันทร์ดา Date: 2014-10-31 12:35:12
   
  ถ้าเงินกู้ฉุกเฉินชำระงวดที่ 3 แล้ว กำลังจะตัดงวดที่ 4 สามารถกู้ใหม่ได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-31 12:49:54
 
 
  ต้องหักครบ 4 งวดก่อนครับ เว้นแต่จะนำเงินมาชำระหนี้หมดทั้งจำนวน ก็สามารถกู้ได้เลย


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ